Friday, 27/05/2022 - 22:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Phổ thông DTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
 • NGÂN HÀNG CÂU HỎI CÔNG NGHỆ 7Câu 1. (NB) Biểu hiện phát dục ở vật nuôi là  A. thay đổi khối lượng cơ thể.                                B. sự tăng cân của cơ thể.C. thay đổi về chất các bộ phận cơ thể.     D. thay đổi về kích thước các bộ phận cơ ...
 • NGÂN HÀNG CÂU HỎI TOÁN 9Câu 1. (NB) Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình ?A. ( 2 ; 1 ).                  B. ( 2 ; -1 ).                C. ( 1 ; - 1 ).               D. ( 1 ; 1 ). Câu 2. (NB) Hệ  phương trình   có một nghiệm duy nhất khi ...
 • NGÂN HÀNG CÂU HỎI TIN HỌC 6 HKII NĂM HỌC 2020-2021dJJcCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Để viết đơn đăng kí tham gia câu lạc bộ, em nên sử dụng phần mềm nào dưới đây?              A. Chương trình bảng tính;                                         C. Chương ...
 • NGÂN HÀNG CÂU HỎI HÓA 8Câu 1:NB Người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước là do khí oxi có tính chất nào sau đây?A.  Nặng hơn không khí.                                         B. Tan nhiều trong nước.C.  Ít tan trong nước.            ...
 • NGÂN HÀNG CÂU HỎI VẬT LÝ 6Câu 1. (Nhận biết) Ròng rọc cố định giúp          A. làm thay đổi độ lớn của lực kéo.B. làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.C. làm thay đổi cả hướng và độ lớn của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.D. kéo ...
 • NGÂN HÀNG CÂU HỎI CUỐI HỌC KÌ I SINH 6Câu 1. Hiện tượng nào dưới đây phản ánh sự sống? (Thông hiểu)A. Cá trương phình và trôi dạt vào bờ biển.                     B. Chồi non vươn lên khỏi mặt đất.C. Quả bóng tăng dần kích thước khi được ...
 • NGÂN HÀNG CÂU HỎI CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021MÔN: LỊCH SỬ 8I. Nhận biếtCâu 1. Quan hệ tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh ở Anh thể hiện ở điểm nào? A. Sự phát triển của các công trường thủ công.B. Sự phát triển của ngành ngoại thương.C. Sự phát ...
 • NGÂN HÀNG CÂU HỎI CUỐI KÌ I NĂM 2020 – 2021MÔN: NGỮ VĂN 6A. TỰ LUẬN Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:     “Cuối cùng các hoàng tử phải cởi giáp xin  hàng. Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng ...
 • NGÂN HÀNG CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021MÔN: GDCD6A. Phần nhận biếtCâu 1:  Hành vi nào sau đây thể hiện tính kỉ luật? A. Đi xe đạp hàng ba.                           B. Đọc báo trong giờ học.C. Đi học đúng giờ.                              D. Đá ...
 •    NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐỊA  KỲ I - LỚP6NHẬN BIẾT:Câu 1. Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng làA. 24 giờ.                                                       B. 365 ngày.C. 365 ngày 6 giờ.                                        D. ...
 • NGÂN HÀNG CÂU HỎI HÓA HỌC 8Câu 1:TH Cho phương trình hóa học của phản ứng sau: Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2. Chất tham gia phản ứng làA. Mg, MgCl2.                                 B. MgCl2, H2.                         C. HCl, ...
 •  NGÂN HÀNG CÂU HỎI VẬT LÝ 6Câu 1. (Nhận biết) Để đo thể tích chất lỏng người ta dùng dụng cụ gì?A. Bình chia độ.               B. Cân.                           C. Thước.                   D. Bình tràn và bình chứa. Câu 3. (Nhận biết) Công thức xác ...
Trang tin Học sinh